นิตยสารข่าวช่าง

 นิตยสารอันดับ 1 ที่ผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้างเป็นสมาชิกมากที่สุด สมาชิกข่าวช่าง – บุคคลทั่วไป

 • 1 ปี 6 เล่ม 400 บาท
 • 2 ปี 12 เล่ม 700 บาท
 • 3 ปี 18 เล่ม 1,000 บาท

และพิเศษสุด สำหรับผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง / ผู้รับเหมา / อบต. / วิศวกร / สถาปนิก

 • 1 ปี 6 เล่ม 300 บาท
 • 2 ปี 12 เล่ม 500 บาท
 • 3 ปี 18 เล่ม 700 บาท

ตามคำเรียกร้อง ข่าวช่างรวมเล่ม ปกแข็งอย่างดี ปั๊มทอง ราคาจำหน่ายพร้อมจัดส่ง

 • ปี 2543 / ปี 2544 / ปี 2545 ราคาชุดละ 500 บาท (1 ชุดมี 12 เล่ม)
 • ปี 2546 / ปี 2547 / ปี 2548 / ปี2549 ราคาชุดละ 500 บาท (1 ชุดมี 6 เล่ม)

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

 1. ชำระด้วยเช็ค/ธนาณัติ/ตั๋วแลกเงิน กรุณาส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการชำเงินทางไปรษณีย์
 2. ชำระด้วยการโอนผ่านธนาคาร กรุณานำส่งหลังฐานการโอนเงิน (Pay-In) พร้อมใบสมัครทางโทรสารและโปรดเก็บเป็นหลักฐาน
 3. ชำระด้วยเงินสดที่ฝ่ายสมาชิก อาคารสำนักงานสมาคมฯ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.

การติดต่อฝ่ายสมาชิก

 • เปลี่ยนที่อยู่
 • สอบถามใบเสร็จรับเงิน
 • ไม่ได้รับ “ข่าวช่าง” ตามกำหนด
 • ตรวจสอบอายุสมาชิก
 • สั่งซื้อข่าวช่างย้อนหลัง
 • หรือมีข้อสงสัย ไม่ได้รับความสะดวกใดๆ

ติดต่อ  ฝ่ายสมาชิกข่าวช่าง สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยฯ

เลขที่ 110 อาคารโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ ชั้น 3

ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2251-4471-3

โทรสาร 0-2251-4474

E-mail :  office@tca.or.th